HANDELS- OG FORRETNINGSBETINGELSER VEDR. SØNDERBORG SOMMER REVY SHOW

 • Køb og betaling af billet og gavekort kan kun ske med Dankort, Visa/Dankort eller Mastercard/Dankort.
  Dankort
 • Køb af billet og gavekort hos Sønderborg Sommer Revy er først bindende, når Nets har registreret betalingen.
 • Alle betalingsoplysninger er fortrolige og behandles krypteret, således at ingen andre kan se købers kortoplysninger.
 • Revyen kan ligeledes ikke se, eller gemme købers kortoplysninger.
 • Når køb af billet eller gavekort foretages, så tilmeldes køber automatisk til at modtage vores nyhedsmail. Denne kan dog altid afmeldes nederst på første modtagne nyhedsmail.
 • Revyen opbevarer kun købers navn, telefonnummer og e-mail i kundekartotek til evt. brug ved genoptryk af bortkomne billetter.
 • Køber vil altid ved henvendelse til revyen kunne få slettet sine af revyen opbevarede personoplysninger.

BILLETTER

 • Billetter er kun gyldige til den forestilling m. dato og tid, der står på billetten.
 • Når køb af billetter er bekræftet på hjemmesiden, skal køber selv printe billetten.
 • Bortkomne billetter bestilt på nettet kan genprintes eller ved henvendelse til Revyen gensendes på mail.
 • Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, med mindre forestillingen aflyses.
 • Hvis en forestilling aflyses, kan der ske ombytning af billetter til en programsat senere forestilling samme sæson.
 • Refundering af bestilt værelse og/eller spisning kan senest ske 8 dage før forestillingen.

GAVEKORT

 • Gavekort udstedes til revybilletter og revymenuer. Gavekort udstedes kun med et beløb, der svarer til en eller flere billetter - eller en eller flere billetter plus spisning.
 • Et udstedt gavekort er som udgangspunkt gældende til den sæson det er udstedt til.
 • Når køb af gavekort er bekræftet på hjemmesiden, skal køber selv printe gavekortet ud.
 • Gavekort indkøbt til sæsonen kan desværre ikke ombyttes til kontanter ell. lign.
 • Køb af gavekort kan ske via de samme betalingssystemer som ved billetkøb.
 • Købet er bindende for begge parter, når betalingen er registreret af Nets.
 • Betalingsoplysninger behandles og krypteres af Nets og er ikke tilgængelige for andre. Revyen ser og gemmer ikke købers kortoplysninger.

I TILFÆLDE AF AFLYSNING AF SØNDERBORG SOMMER REVY

 • Sønderborg Sommer Revy Show er forpligtet til at levere en revyforestilling, og hvis dette ikke kan ske, gives der mulighed for at man kan få refunderet sine billetter (ekskl. gebyr).
 • Er årsagen til aflysning som følge af strejke, pandemier, lockout, naturkatastrofer, brandskade eller lign. uforudsete hændelser udenfor Sønderborg Sommer Revys kontrol, er Sønderborg Sommer Revy Show berettiget til at aflyse uden erstatning af nogen art. Ved aflysning forstås, at forestillingen ikke kan gennemføres på noget tidspunkt i løbet af sæsonen.
 • Programændringer, såsom tidspunkt og/eller udskiftning af skuespillere (f.eks. pga. sygdom) anses ikke for en aflysning, der berettiger til ombytning eller refusion
 • Ved en evt. forsinkelse af forestillingen som følge af forhold Sønderborg Sommer Revy ikke har indflydelse på, kan billetten ikke ombyttes eller refunderes.
 • Sønderborg Sommer Revy gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler ikke finder anvendelse ved køb af billetter til Sønderborg Sommer Revy.

Øvrige handelsbetingelser er identiske med alm. bestemmelser for køb af ydelser og tjenester. Jvf. Dansk Ret's almindelige regler.KK Aug. 2021